Inleiding

Nieuw dit jaar is het benoemen van de materiële risico’s van de verbonden partij. Dit zijn risico’s van de verbonden partij welke zodanig zijn dat ze de financiële positie van de gemeente kunnen raken. De vestigingsplaats van de verbonden partij wordt niet meer gerapporteerd.
Voor 2017 zijn er de volgende beleidsvoornemens: In 2017 zal worden doorgegaan met het versterken van het beheer van de verbonden partijen. Zo zal er begonnen worden met de vierjaarlijkse evaluatie van verbonden partijen. Hierbij wordt onder meer getoetst of de verbonden partij de afgelopen periode succesvol is geweest in de behartiging van het publieke belang. Daarnaast zal de jaarlijkse rapportage over verbonden partijen opnieuw worden uitgebracht. Richtinggevend voor het beleid aangaande verbonden partijen is het separate beleidskader verbonden partijen.

Deelnemingen

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Gemeenschappelijke Regelingen

Stichtingen

Coöperaties

Verenigingen

Bijlage verbonden partijen

bedragen in 1000

Naam verbonden partij

Nom. Belang

Aandeel (%) per 01-01-2017

Aandeel (%) per 31-12-2017

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat 2017 (bedrijfs-resultaat)

Dividend in 2017

Toelichting

1-1

31-12

1-1

31-12

Vennootschappen

ROM Innovation Quarter B.V.

500

2%

2%

26.781

26.781

791

791

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15

Participatiemaatschappij Innovation Quarter B.V.

Gemeente Den Haag participeert niet direct in deze BV

26.250

26.250

44

44

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15

World Trade Center B.V.

18

100%

100%

15

15

7

7

-

-

Cijfers jr 2014, stand 31/12/14

The Hague Trains Holding B.V.

-

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15

N.V. ADO Den Haag

0

<1%

<1%

-152

654

8.091

6.482

n.n.b.

0

EV en VV cijfers over seizoen 2014-2015

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2.894

2,3%

2,3%

3.582.000

4.163.000

149.000

145.000

500.000

1.300

Cijfers jaarrekening BNG Bank 2015.

N.V. Dunea

7.132

39,87

39,87

175.239

184.478

377.383

391.727

3.000

0

EV en VV cijfers uit jaarrekening 2015

N.V. Eneco, Productie- en Leveringsbedrijf

22.689

16,55

16,55

5.188.000

5.350.000

4.900.000

4.551.000

1.040.000

8.100

EV en VV uit jaarrekening 2015 (van het ongesplitste bedrijf)

Netwerkgroep Stedin

Ntb.

0

16,55

Ntb.

Ntb.

Ntb.

Ntb.

1.040.000

8.100

EV en VV van netwerkbedrijf na splitsing nog niet beschikbaar.

N.V. Haagse Milieu Services

454

100%

100%

1.047

1.047

11.501

15.309

2.853

4.000

Cijfers jaarrekening HMS 2015. Resultaat en dividend jaarrekening HMS 2016.

HTM Beheer B.V.

42.091

100%

100%

133.112

139.407

585.092

604.695

4.500

0

EV en VV cijfers over 2015

N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving

3.674

20,9%

20,9%

19.800

20.000

10.250

10.500

940

90

Cijfers jaarrekening Stadsherstel 2015.

United Fish Auctions N.V.

1.202

34%

34%

1.470

1.580

1.381

1.491

150

0

Cijfers jaarrekening UFA 2015.

Publiek Private Samenwerkingen

Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V.

10

50%

50%

19

19

0

0

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15

Grondexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V.

1

49%

49%

1

1

130.517

130.517

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15, verwacht Nom. Belang en Aandeel% na liquidatie participatiemaatschappij in 2016

Vastgoedexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V.

10

50%

50%

18

18

8

8

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15

Vastgoedexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V.

1

49%

49%

1

1

1.921

1.921

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15, verwacht Nom. Belang en Aandeel% na liquidatie participatiemaatschappij in 2016

Wateringse Veld Beheer B.V.

9

50%

50%

25

25

-

-

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V.

22

49%

49%

45

45

13.515

13.515

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15, verwacht Nom. Belang en Aandeel% na liquidatie participatiemaatschappij in 2016

Starterspanden Den Haag B.V.

9

50%

50%

18

18

-

-

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15, verwacht Nom. Belang en Aandeel% en VV na herstructurering in 2016

Starterspanden Den Haag C.V.

625

50%

50%

1.000

1.000

425

425

-406

-

Cijfers herijking Starterspanden 2016, verwacht Nom. Belang en Aandeel% na herstructurering in 2016

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt - Oude Centrum B.V.

9

50%

50%

18

18

20

20

-

-

Cijfers jr 2015, stand 31/12/15

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum Den Haag C.V.

1570

43%

43%

24.726

24.791

605

629

-64

-

Meerjarenbegroting WOM 16-19

WOM Den Haag Zuidwest

8.000

42%

42%

117.672

117.672

1.444

1.444

136

-

Cijfers Q1 2016, stand 31/03/16

Gemeenschappelijke Regelingen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

4.974

631.240

631.614

-

n.v.t.

De cijfers inzake EV en VV zijn uit de jaarrekening 2015. Het hoge VV wordt met name veroorzaakt door de aanwezige fondsen in het kader van verkeer en vervoer (538.789 per 31/12/2015) .

Veiligheidsregio Haaglanden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7.808

9.773

83.590

80.297

-

n.v.t.

De cijfers inzake EV en VV zijn uit de jaarrekening 2015. De VRH heeft een sluitende begroting en derhalve is het geprognosticeerd bedrijfsresultaat voor de jaren 2016 e.v. nihil.

Regionaal Inkoopbureau H10

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

-

-

Bedrijvenschap Harnaschpolder

-

85,00%

85,00%

-14.760

-14.760

110.266

110.266

-

-

Cijfers jr 2015 en programmabegroting 2016-2019, EV/VV stand 31/12/15

Industrieschap Plaspoelpolder (IPP)

-

50,00%

50,00%

16.122

16.122

1.299

1.299

-

-

Cijfers jr 2015 en programmabegroting 2016-2019, EV/VV stand 31/12/15

Omgevingsdienst Haaglanden

Stichtingen en verenigingen

Stichting Werkbij

n.v.t

100%

100%

871

775

1.125

1.286

-96

-

O.b.v. jaarrekening 2014

VVE 'De Witteburg' (sdk Segbroek)

30%

30%

210

2

VVE 'De Witteburg', woningen Weimarstraat

50%

50%

VVE Hulshof-bibliotheekcomplex

73%

73%

kosten worden jaarlijks verrekend

VVE Kantoren en woningen aan de Leyweg 807-813

74%

74%

kosten worden jaarlijks verrekend

VVE Stadhuiscomplex aan het Spui 68 -70

88%

88%

kosten worden jaarlijks verrekend

VVE Stadsdeelcomplex Leidschenveen-Ypenburg

25%

25%

310

199

VVE Residentie Willemstaete (sdk Scheveningen)

33%

33%

Coöperaties

Cooperatie Wigo4it U.A.

25

25%

25%

1.443

4.147

18.032

7.709

2.704

-

O.b.v. jaarrekening 2015

Coöperatie BIRGIT U.A.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

n.v.t.

Coöperatie gestart 1/1/15. Nog geen concrete cijfers beschikbaar.